Privacy

 • IDENTITEIT

  Boxoo wordt beheerd door Belgische eenmanszaak:
  Studio Slegers ( ondernemingsnummer 0736.677.683)
  Oude Markt 24
  2480 Dessel
  België

  Contact kan opgenomen worden door te mailen naar info@boxoo.nl.

 • DOELEINDEN

 • GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld de inhoud van uw keuze vast te leggen nadat u een artikel hebt geselecteerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Als u de bijbehorende pagina opnieuw oproept, maken de cookies het mogelijk uw computer te herkennen. Dit zorgt er bv. voor dat de door u eerder ingevoerde gegevens automatisch opnieuw worden ingevuld op het bestelformulier. In de meeste gevallen gebruiken we cookies die automatisch van uw harde schijf worden verwijderd nadat de internetbrowser is beëindigd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan, waardoor wij uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (de zogenaamde permanente cookies).

De cookies worden na 6 maanden verwijderd.

 • NIEUWSBRIEVEN

Inschrijven voor de nieuwsbrief gebeurt steeds met je persoonlijke goedkeuring bij het doorgeven van je e-mailadres. De mailinglijst weer verlaten kan op ieder moment door je uit te schrijven.

 • BEVEILIGING

  Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Boxoo. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie.

  U persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw verzoek te beantwoorden zonder uw specifieke toestemming.

  Elke verdere overdracht van persoonlijke gebruikersgegevens aan derden zal niet plaatsvinden. We hebben echter de bevoegdheid om de bevoegde autoriteiten, die om uw gegevens vragen met het oog op het voldoen aan de wettelijke bevoegdheden (zoals gerechtelijke vervolging), per geval, informatie te verstrekken over uw gegevens.

  Zonder uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens niet voor doeleinden van reclame-, markt- of opinieonderzoek